Tôm
  • Tôm khô (loại 1)
    Vựa hải sản Lê Kha cung cấp tôm khô với giá tôm khô sỉ, tập trung vào chất lượng
    Liên hệ
  • Tôm chón biển
    Đây là loại chuyên sử dụng trong nấu ăn, nấu nước lèo tại các quán. Đặc biệt còn dùng để ăn khô
    Liên hệ
Đăng nhập thành viên
Địa chỉ Email: (*)
Mật khẩu: (*)
Chưa có tài khoản ? Đăng ký